Το κατάστημά μας θα παραμείνει κλειστό από 10/08/2020 εώς 15/08/2020. Παραγγελίες δεν θα εκτελούνται σε αυτό το διάστημα.
Φίλτρα

Placing the synthetic lawn in the grass 

 

Laying the synthetic lawn is a simple and quick process, especially if you plan to place the artificial grass on a cement or paved surface. In this case, the procedure is as follows:

 

 We lay the lawn.

 Where necessary we cut from the side of the substrate with a cutter.

 Next to it we put the next piece - in the direction of the fibers in the same direction - and continue until we cover the entire surface.

 We tie the pieces together with a double-sided tape

 

If the ground is not paved or plane, you should follow the following procedure:

 

 Level the surface.

Lay the ground cover cloth in order to prevent the occurrence of plants or weeds.

 Cover the fabric with a thin layer of fine gravel and / or sand and create a homogeneous substrate.

 Apply the synthetic lawn and stick or attach with the special connectors

 

For laying, you will need a cutter, lawn connectors, joint tape, double sided tape.

 

You may read more about placing synthetic turf in soil.